Droga do orzeczenia…

Jak zdobyć orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym z powodu: zaburzenia lękowe i emocjonalne?
Formalnie, aby być przygotowanym na pokonanie drogi do uzyskanie orzeczenia o KS należy tak naprawdę zrobić trzy podstawowe kroki. Kolejne ruchy tak naprawdę są uzależnione od tego jaka będzie reakcja poszczególnych specjalistów na naszą prośbę.
1. W szkole poprosić o wystawienie opinii wychowawcę dziecka – będzie potrzebna u psychiatry i do wniosku o orzeczenie
2. Udać się do psychiatry w celu zdiagnozowania mutyzmu wybiórczego – lekarz najczęściej już po pierwszym wywiadzie może wydać zaświadczenie lekarskie, w którym ważne jest by był zapis o tym co stwierdzono „mutyzm wybiórczy” czasem może dodać „zaburzenia emocjonalne, lękowe” i warto by napisał „wskazane orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym”
3. Złożyć w poradni psychologiczno – pedagogicznej wniosek o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 
Chcesz wiedzieć wiecej?
Przeczytaj całość artykułu autorstwa Edyty G., mamy dziecka z MW.