Specjaliści przyjaźni dzieciom z MW

Drodzy Rodzice,
wiem jak trudno w gąszczu ofert znaleźć tego właściwego specjalistę, który poprowadzi Wasze dziecko.  Dobrze jest wybrać osobę, która ma rzetelną wiedzę i nie zawaha się Wam pomóc pracować małymi krokami.

Baza specjalistów przyjaznych dzieciom z MW
(Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja)

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że rodzice dzieci z MW muszą zdobyć niezbędną wiedzę, aby pomóc swoim dzieciom. Praca z dzieckiem musi być prowadzona w przedszkolu lub szkole i z tego powodu należy starać się o opinię, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w publicznej, rejonowej poradni psychologiczno – pedagogicznej.