Strona główna

Milczenie jest srebrem….
a mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym.

Aby lepiej zrozumieć mutyzm wybiórczy zapraszam na webinaria o mutyzmie wybiórczym. Już niebawem więcej informacji o nowej platformie.

Mutyzm wybiórczy jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

Mutyzm wybiórczy (czasami spotyka się nazwę mutyzm selektywny) jest nazwą stosunkowo nową, jednak problem jest znany od lat. W roku 1877 Niemiecki lekarz Adolf Kussmaul opisał dziecko, które nie mówi w pewnych sytuacjach pomimo pełnej zdolności do wypowiadania się. Nazwał to zaburzenie aphasia voluntaria zakładając, ze jest to świadomy wybór tych osób.

Prawie 60 lat później, w roku 1934, szwedzki psychiatra Moritz Tramer wybrał słowa elective mutism nadal uważając, ze dziecko decyduje świadomie o tym, w których sytuacjach będzie mówić, a w których nie.

Obecna nazwa – mutyzm wybiórczy (selective mutism) – została zatwierdzona w roku 1994 przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Eksperci badający mutyzm wybiórczy są dziś zgodni, ze milczenie dziecka w pewnych sytuacjach nie ma nic wspólnego z jego wyborem czy wolną wolą.

Wiadomo, ze dziecko mówi w sytuacjach kiedy czuje się komfortowo, natomiast nie mówi kiedy mowa wywołuje u niego dyskomfort.

W 2013 roku mutyzm wybiórczy został sklasyfikowany w katalogu zaburzeń psychicznych jako zaburzenie lękowe.

Anna Strzelecka

Opracowanie na podstawie książki

Helping Your Child with Selective Mutism – Practical steps to overcome fear of speaking
Angela E. McHolm, Charles E. Cunningham, Melanine K. Vanier