RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO) informuję, iż:informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Strzelecka z siedzibą w The Farmhouse, Cuskinny, Cobh, Co. Cork, Irlandia;

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: anna@annastrzelecka.pl lub Anna Strzelecka, The Farmhouse, Cuskinny Cobh, Co. Cork, Irlandia.;

3) Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia online

4) odbiorcami Pani/Pana, danych osobowych oraz danych osobowych niepełnoletniego dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana, dane osobowe przechowywane będą przez okres od momentu rejestracji i zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu współpracy;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do przedstawionych danych  oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego The Data Protection Commission;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.